Bukowski, F. „Wizjoner Czystej Formy W ujęciu Wizjonera Jazzu”. Litteraria Copernicana, t. 44, nr 4, styczeń 2023, s. 145–149, doi:10.12775/LC.2022.051.