Gromadzka, B. „Motywy Archetypiczne W Prozie Fabularnej Marty Tomaszewskiej”. Litteraria Copernicana, nr 4(36)/, grudzień 2020, s. 120-4, doi:10.12775/LC.2020.053.