Chłosta-Zielonka, J. „Między powieścią Inicjacyjną a autobiograficzną. «Filip» Leopolda Tyrmanda”. Litteraria Copernicana, nr 4(36)/, grudzień 2020, s. 33-45, doi:10.12775/LC.2020.046.