Dumin, S., i C. Łapicz. „Alfabet Arabski W świeckich Dokumentach Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego Testament Bohdana Szahanowicza Muchli Z 1770 R”. Litteraria Copernicana, nr 1(33)/, marzec 2020, s. 61-71, doi:10.12775/LC.2020.005.