Dziekan, M. M., i M. Lewicka. „Po Obu Stronach Śródziemnomorza, Czyli O podróżowaniu I Jego Kontekstach Kulturowych”. Litteraria Copernicana, nr 1(29)/, marzec 2019, s. 7-11, doi:10.12775/LC.2019.001.