-, .-. „Streszczenia/Abstracts”. Litteraria Copernicana, nr 1(11)/, czerwiec 2013, s. 360, doi:10.12775/1958.