-, .-. „Wykaz skrótów”. Litteraria Copernicana, nr 1(11)/, czerwiec 2013, s. 4, doi:10.12775/1929.