Zwierzchowski, P. „Podążać Swoimi ścieżkami”. Litteraria Copernicana, nr 4(28)/, grudzień 2018, s. 261-7, doi:10.12775/LC.2018.063.