Gierlak, M. „Niemiecki Pisarz Jedzie Do Stalinowskiej Moskwy”. Litteraria Copernicana, nr 4(28)/, grudzień 2018, s. 249-56, doi:10.12775/LC.2018.061.