Kaniecki, P. „Z Przedwojennych podróży Anny Kowalskiej Po Grecji. Wokół «Opowiadań Greckich» I spuścizny rękopiśmiennej”. Litteraria Copernicana, nr 4(28)/, grudzień 2018, s. 137-53, doi:10.12775/LC.2018.052.