Sauerland, K. „Grecka starożytność W Nowym Blasku”. Litteraria Copernicana, nr 4(28)/, grudzień 2018, s. 33-47, doi:10.12775/LC.2018.045.