Lorek-Jezińska, E. „Obce Pryzmaty. I Wojna światowa W Malarstwie Brytyjskim”. Litteraria Copernicana, nr 3(27)/, wrzesień 2018, s. 43-55, doi:10.12775/LC.2018.030.