Branach-Kallas, A., i P. Sadkowski. „Pierwsza Wojna I (nie)pokój – Wprowadzenie”. Litteraria Copernicana, t. 27, nr 3, wrzesień 2018, s. 5-8, doi:10.12775/17977.