Bauchrowicz-Kłodzińska, M. „Zatrute Owoce nowoczesności. Kulturowy Sens Tragicznych dziejów XX-Wiecznej Europy w refleksji Zygmunta Baumana, Ágnes Heller i Czesława Miłosza”. Litteraria Copernicana, nr 4(20)/, grudzień 2016, s. 61-81, doi:10.12775/LC.2016.055.