Balicki, B., i S. Iwasiów. „W (niedomkniętym) kręgu Teorii Erazma Kuźmy”. Litteraria Copernicana, nr 3(19)/, wrzesień 2016, s. 195-07, doi:10.12775/LC.2016.045.