[1]
M. Klentak-Zabłocka i M. Tokarzewska, „Być komparatystą. Rozmowa z profesorem Christianem Moserem / Was heißt es, Komparatist zu sein? Gespräch mit Professor Christian Moser”, LC, nr 2(16)/, s. 151–164, grudz. 2015.