[1]
A. Branach-Kallas, „(Nie)przekładalność kultur: postkolonialne porównania”, LC, nr 2(16)/, s. 59–76, grudz. 2015.