[1]
M. Freise, „Próba typologii podstawowych zagadnień komparatystycznych”, LC, nr 2(16)/, s. 13–26, grudz. 2015.