[1]
. ., „Streszczenia/Abstracts”, LC, nr 2(14)/, s. 375–384, grudz. 2014.