[1]
A. Filipowicz, „Różewiczowski «zwrot ku rzeczom»? O butach poety z utworu «Álederrida»”, LC, t. 46, nr 2, s. 67–85, wrz. 2023.