[1]
P. Dakowicz, „«To także Różewicz»... Autor Niepokoju jako pisarz dla młodzieży: (O pewnym mniej znanym epizodzie z epoki stalinizmu)”, LC, t. 46, nr 2, s. 87–99, wrz. 2023.