[1]
B. Gromadzka, „Motywy archetypiczne w prozie fabularnej Marty Tomaszewskiej”, LC, nr 4(36)/, s. 120–124, grudz. 2020.