[1]
S. Dumin i C. Łapicz, „Alfabet arabski w świeckich dokumentach Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego Testament Bohdana Szahanowicza Muchli z 1770 r”., LC, nr 1(33)/, s. 61–71, mar. 2020.