[1]
P. Kaniecki, „Z przedwojennych podróży Anny Kowalskiej po Grecji. Wokół «Opowiadań greckich» i spuścizny rękopiśmiennej”, LC, nr 4(28)/, s. 137–153, grudz. 2018.