[1]
J. Antoniak, „Trauma wojenna na przestrzeni wieków. O człowieku w doświadczeniu granicznym przez pryzmat tekstów źródłowych i literackich”, LC, nr 3(27)/, s. 175–181, wrz. 2018.