[1]
A. Branach-Kallas i P. Sadkowski, „Pierwsza wojna i (nie)pokój – wprowadzenie”, LC, t. 27, nr 3, s. 5–8, wrz. 2018.