[1]
K. Szczerbowska-Prusevicius, „«Scena jest przecież metaforą śruby»: rozmowa z Jackiem Jekielem, dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie”, LC, t. 21, nr 1, s. 203–209, luty 2017.