[1]
M. Bauchrowicz-Kłodzińska, „Zatrute owoce nowoczesności. Kulturowy sens tragicznych dziejów XX-wiecznej Europy w refleksji Zygmunta Baumana, Ágnes Heller i Czesława Miłosza”, LC, nr 4(20)/, s. 61–81, grudz. 2016.