Klentak-Zabłocka, M. i Tokarzewska, M. (2015) „Być komparatystą. Rozmowa z profesorem Christianem Moserem / Was heißt es, Komparatist zu sein? Gespräch mit Professor Christian Moser”, Litteraria Copernicana, (2(16)/), s. 151–164. doi: 10.12775/LC.2015.024.