Branach-Kallas, A. (2015) „(Nie)przekładalność kultur: postkolonialne porównania”, Litteraria Copernicana, (2(16)/), s. 59–76. doi: 10.12775/LC.2015.018.