Freise, M. (2015) „Próba typologii podstawowych zagadnień komparatystycznych”, Litteraria Copernicana, (2(16)/), s. 13–26. doi: 10.12775/LC.2015.015.