Filipowicz, A. (2023) „Różewiczowski «zwrot ku rzeczom»? O butach poety z utworu «Álederrida»”, Litteraria Copernicana, 46(2), s. 67–85. doi: 10.12775/LC.2023.014.