Dakowicz, P. (2023) „«To także Różewicz». Autor Niepokoju jako pisarz dla młodzieży: (O pewnym mniej znanym epizodzie z epoki stalinizmu)”, Litteraria Copernicana, 46(2), s. 87–99. doi: 10.12775/LC.2023.015.