Bukowski, F. (2023) „Wizjoner Czystej Formy w ujęciu wizjonera jazzu”, Litteraria Copernicana, 44(4), s. 145–149. doi: 10.12775/LC.2022.051.