Gromadzka, B. (2020) „Motywy archetypiczne w prozie fabularnej Marty Tomaszewskiej”, Litteraria Copernicana, (4(36)/), s. 120–124. doi: 10.12775/LC.2020.053.