Chłosta-Zielonka, J. (2020) „Między powieścią inicjacyjną a autobiograficzną. «Filip» Leopolda Tyrmanda”, Litteraria Copernicana, (4(36)/), s. 33–45. doi: 10.12775/LC.2020.046.