Dziekan, M. M. i Lewicka, M. (2019) „Po obu stronach Śródziemnomorza, czyli o podróżowaniu i jego kontekstach kulturowych”, Litteraria Copernicana, 29(1), s. 7–11. doi: 10.12775/LC.2019.001.