-, .-. (2013) „Wykaz skrótów”, Litteraria Copernicana, (1(11)/), s. 4. doi: 10.12775/1929.