Zwierzchowski, P. (2018) „Podążać swoimi ścieżkami”, Litteraria Copernicana, (4(28)/), s. 261–267. doi: 10.12775/LC.2018.063.