Gierlak, M. (2018) „Niemiecki pisarz jedzie do stalinowskiej Moskwy”, Litteraria Copernicana, (4(28)/), s. 249–256. doi: 10.12775/LC.2018.061.