Kaniecki, P. (2018) „Z przedwojennych podróży Anny Kowalskiej po Grecji. Wokół «Opowiadań greckich» i spuścizny rękopiśmiennej”, Litteraria Copernicana, (4(28)/), s. 137–153. doi: 10.12775/LC.2018.052.