Sauerland, K. (2018) „Grecka starożytność w nowym blasku”, Litteraria Copernicana, (4(28)/), s. 33–47. doi: 10.12775/LC.2018.045.