Lorek-Jezińska, E. (2018) „Obce pryzmaty. I wojna światowa w malarstwie brytyjskim”, Litteraria Copernicana, (3(27)/), s. 43–55. doi: 10.12775/LC.2018.030.