Bauchrowicz-Kłodzińska, M. (2016) „Zatrute owoce nowoczesności. Kulturowy sens tragicznych dziejów XX-wiecznej Europy w refleksji Zygmunta Baumana, Ágnes Heller i Czesława Miłosza”, Litteraria Copernicana, (4(20)/), s. 61–81. doi: 10.12775/LC.2016.055.