Balicki, B. i Iwasiów, S. (2016) „W (niedomkniętym) kręgu teorii Erazma Kuźmy”, Litteraria Copernicana, (3(19)/), s. 195–207. doi: 10.12775/LC.2016.045.