Czerwiński, G. (2016) „Stanisław Kryczyński (1911–1941) – mistrz metody, mistrz słowa”, Litteraria Copernicana, (2(18)/), s. 199–203. doi: 10.12775/LC.2016.026.