Klentak-Zabłocka, Małgorzata, i Monika Tokarzewska. 2015. „Być komparatystą. Rozmowa Z Profesorem Christianem Moserem / Was heißt Es, Komparatist Zu Sein? Gespräch Mit Professor Christian Moser”. Litteraria Copernicana, nr 2(16)/ (grudzień):151-64. https://doi.org/10.12775/LC.2015.024.