Freise, Matthias. 2015. „Próba Typologii Podstawowych Zagadnień Komparatystycznych”. Litteraria Copernicana, nr 2(16)/ (grudzień):13-26. https://doi.org/10.12775/LC.2015.015.