Filipowicz, Anna. 2023. „Różewiczowski «zwrot Ku rzeczom»? O Butach Poety Z Utworu «Álederrida»”. Litteraria Copernicana 46 (2):67-85. https://doi.org/10.12775/LC.2023.014.