Dakowicz, Przemysław. 2023. „«To także Różewicz». Autor Niepokoju Jako Pisarz Dla młodzieży: (O Pewnym Mniej Znanym Epizodzie Z Epoki Stalinizmu)”. Litteraria Copernicana 46 (2):87-99. https://doi.org/10.12775/LC.2023.015.